Onderhoudsstrategieën

Hoe kan er optimaal onderhoud uitgevoerd worden tegen zo min mogelijk kosten? Door de mogelijke risico’s van alle onderdelen van rotating equipment inzichtelijk in kaart te brengen kan er een concrete onderhoudsstrategie ontwikkelt worden op basis van een op risico gebaseerde aanpak. Soms is een eenmalige upgrade of modificatie namelijk veel zinvoller dan periodiek vervangen van bepaalde onderdelen